Ostatní náboženství

21.12.2017 00:34
  Stovky sabotáží a škody jdoucí do milionů dolarů. Útoky svérázné sekty s kořeny v carském Rusku dodnes představují jednu z nejpodivuhodnějších kapitol v dějinách Kanady. Příběh Synů svobody čtěte v dalším díle seriálu Sekty, kulty, mesiáši.   Železničním mostem u města Nelson v...
19.12.2017 00:37
  Spása židovského národa a celého světa se skrývá v jediné mantře: Na-Nach-Nachma-Nachman-Me ́Uman. Židé, kteří tomu uvěřili, ji radostně křičí do nebes a v ulicích izraelských města trsají na techno. Bizarní větev chasidismu Na Nach vám představujeme v dalším díle seriálu Sekty, kulty,...
16.12.2017 00:31
  Dobrá sekta? Zní to sice jako oxymóron, ale v případě shakerů to platí. Toto náboženské hnutí proslulo svým divokým tancem, pracovitostí, řadou vynálezů i celibátem, který způsobil jeho postupný zánik. Sondu do historie a života shakerů vám přinášíme v dalším díle seriálu Sekty, kulty,...
09.12.2017 00:39
  Pořádal sexuální orgie a zkoumal okultní praktiky, černou magii či kanibalismus. Anton LaVey však především kritizoval tradiční náboženství nabádající k abstinenci a popírající svobodnou vůli. Příběh Církve Satanovy přinášíme v dalším díle seriálu Sekty, kulty, mesiáši.  Černě natřený...
03.12.2017 00:41
  Ježíš Kristus žije a na Sibiři vede komunitu pěti tisíc vegetariánů. Kdo nevěří, ať tam běží - utopii bývalého dopravního policisty Sergeje Toropa najde pár hodin jízdy od Krasnojarsku. Jeho příběh vám přiblíží další díl seriálu Sekty, kulty, mesiáši.  „Nevěřím v konec světa. Alespoň ne...
08.10.2017 00:46
  Církev sjednocení proslavily masové svatební obřady. Samozvaný mesiáš Moon sestavil stovky tisíc manželských párů, kterým sliboval nový život bez hříchu. Zatímco kázal o chudobě, jeho firmy generovaly miliardy dolarů. Kult neukončila ani Moonova smrt, nyní ho řídí jeho žena.   Jižní...
01.09.2015 22:59
V náboženských představách obyvatel Mezopotámie se odrážely přírodní jevy, jejichž podstatu si nedovedli vysvětlit rozumem. Představy se projevovaly kultem bohyně-matky, jejíž sošky jsou známé již z 5. tisíciletí př. n. l. Základní přírodní síly byly zosobňovány a povyšovány na bohy. Ve 3....
18.01.2014 14:08
Termínem antikultovní hnutí se označuje nejednotný proud organizací i jednotlivců, kteří se snaží upozornit na možné nebezpečí nových náboženských hnutí. První organizace, které by se daly označit za antikultovní, se začaly objevovat v 70. letech 20. století mezi evangelikálními skupinami. Mezi...
27.07.2013 14:05
Vznik nových náboženských hnutí je v různých geograficky i jinak odlišných společnostech různý. Např. anglický badatel David Barrett evidoval v Africe od šedesátých let 20. století vznik okolo 6 000 nových náboženských hnutí. Podle Dušana Lužného je třeba přistupovat k problematice jiným způsobem a...
29.06.2013 14:03
Termín nová náboženská hnutí (new religious movement) se vůbec poprvé vyskytl v průběhu sedmdesátých letech v sociologické literatuře a sloužil pro označení některých kontroverzních náboženských skupin. I když se tento termín stále používá i v odborné literatuře, někteří autoři se tomuto označení...
28.04.2013 14:14
Od šedesátých let dvacátého století byly jako sekty označovány organizace, které členům údajně vymývají mozek[56]. Jak ale argumentuje Z. Vojtíšek, teorie o vymývání mozků byla v rámci odborných diskuzí opuštěna na přelomu 80. a 90. let 20. století. Konstatuje, že překvapivé konverze mohou být...
13.04.2013 14:10
Sekta (z latinského secta — „směrnice, směr, dráha, filozofický směr, filozofická škola, politická strana, frakce“, a to nejspíše ze slovesa sequi — „sledovat, následovat“, nebo méně pravděpodobně ze slovesa secare — „řezat, oddělovat“) je pojem často implicitně nebo explicitně negativního nebo i...
Záznamy: 1 - 12 ze 12

Ostatní náboženství

 

Kmenová náboženství

Tzv. přírodní nebo lépe kmenové náboženství je ve skutečnosti samozřejmý a nezpochybnitelný, nerozlišený celek zvyklostí a tradic daného společenství, který tvoří jeho identitu a odlišuje je od ostatních. Teprve v daleko složitějších společnostech se z tohoto celku vydělují jednotlivé složky kultury: hudba a tanec, vyprávění, umění, divadlo, obyčeje, právo, literatura a další. Kmenové náboženství je kolektivní a uzavřené, člověk se do něj rodí, děje se ve společných slavnostech a nemá žádné výslovné učení. Charakterizuje zejména společnosti sběračsko-lovecké a předává se socializací. Jakousi přechodnou formu představuje náboženství rodové (kult předků), typické pro zemědělské společnosti, které má společnou strukturu, ale v každém rodě se uctívají jiní společní předkové.

 

Místní a univerzální náboženství

Jiné jednoduché rozlišení se zakládá na tom, zda se určitá forma náboženství vyskytuje pouze na určitém místě, v určité oblasti, anebo zda je na místě nezávislá a univerzální. Místní „náboženství“ v pravém slova smyslu jsou vlastně kulty, provozované na určitém posvátném místě, které lidem nebrání, aby se na jiném místě – v rámci téže kultury - účastnili jiných. Takové kulty jsou zpravidla kolektivní a mohou se konat jen v určitém čase – podobně jako křesťanské pouti. Takové cesty věřících na poutní místa určitého náboženství vyžadují od poutníků též sebezapření, sebetrýznění, askezi, či jiného utrpení. Univerzální náboženství se naproti tomu obvykle obracejí k individuu (i když také zdůrazňují společenský výkon obřadů a společenskou povahu etiky) a kladou důraz i na morálku a učení. Nauka (dogmatika) je ostatně způsob, jak se náboženství může vymezit od svého okolí a přitom se neopírat o etnický původ. Jistý návrat k uzavřenému a výučnému náboženství představují aspoň na první pohled tzv. sekty, jenže z historie víme, že podobně začínala i pozdější univerzální náboženství a naopak úspěšné sekty se snaží o větší otevření a oslovení široké veřejnosti, podobně jako tzv. nová náboženská hnutí, většinou odvozená z křesťanství. Rozlišení mezi uzavřeným a otevřeným náboženstvím, které se v důsledku promítne i do povahy společnosti, zavedl Henri Bergson.

 

Kontakt