Slovanské náboženství

18.08.2013 13:12
Ve slovanském folklóru je často země líčena jako spočívající na rybě, velrybě či několika rybách. Svět býval rozdělován na horní – nebe, střední – zemi a dolní – podsvětí. Ty jsou spojeny světovým stromem, kterým je dub, méně často...
17.08.2013 13:10
Mýtus o stvoření světa se u Slovanů zachoval pouze ve folklórním podání a v Povesti vremenných let, která sice má spíše podobu křesťanského apokryfu, ale její podání stvoření světa folklóru odpovídá. Obecně se jedná o stvoření dvěma...
11.08.2013 13:11
O stvoření člověka hovoří Povest vremenných let: „Víme, jak byl člověk stvořen. Bůh se myl v lázni a zpotil se, i otřel se věchtem a hodil jej z nebe na zem. Vznikl spor mezi Satanem a Bohem, kdo z nich má z věchtu stvořit člověka. I...
28.07.2013 13:07
Slované měli také jako jiné národy svou symboliku, objevující se na předmětech denní potřeby, zbraních či například kamenech. Tyto symboly měly svou magickou funkci, jež se zachovávala často až hluboko do novověku. K nejčastějším...
27.07.2013 13:06
Slované tradičně pohřbívali žehem, s žádnou nebo minimální posmrtnou výbavou. Společně s Balty patřili k posledním etnikům, která si tento způsob pohřbu zachovali. Později se počal rozlišovat pohřeb nespáleného těla, pod nepřímým...
20.07.2013 13:06
Základními prvky slovanského náboženství byly invokace a modlitby spojené s obětí, v některých případech krvavou. Byly známy i oběti lidské. Obřady se soustředily především na svátky během roku, jako jsou slunovraty a rovnodennosti, a...
20.07.2013 13:05
U Slovanů nedošlo, s výjimkou Polabanů a Pomořanů, ke vzniku kněžské vrstvy. Jejich funkci zaujímali rodoví a kmenoví vůdci, zatímco nositeli náboženského světonázoru a znalci individuální magie byli čarodějové. Důležitou součástí...
13.07.2013 13:05
Slované byly polyteisté, uctívali více bohů. Praslovanské slovo pro boha je *bogЪ a pochází z praindoevropského kořene *bhago, který souvisí s bohatstvím a jídlem. Někteří badatelé jako Henryk Łowmiański zastávali názor že Slované...
29.06.2013 13:01
Otázka doby vzniku slovanského náboženství souvisí se stále nevyřešenou otázkou slovanské etnogeneze, která bývá kladena jak doby před naším letopočtem tak až do okamžiku jejich objevení se v historických pramenech, tedy doby...
Záznamy: 1 - 9 ze 9

Slovanské náboženství

 

Slovanské pohanství je tradičně užívané označení pro náboženství Slovanů před jejich přijetím křesťanství. Kult se, kromě božstev, soustředil především na uctívání přírodních objektů jako jsou stromy nebo prameny, nadpřirozených bytostí jako jsou víly, předků a praktikování rituálů. Doba jeho vzniku je neznámá a zaniklo během středověku pod vlivem přicházejícího křesťanství. 

Mnoho pohanských zvyků se zachovalo až do současnosti především v lidové kultuře a o obnovu tohoto náboženství se snaží novopohanské hnutí rodnověří. Vykazuje mnoho shodných rysů s ostatními indoevropskými náboženstvími a bylo ovlivněno i představami různých sousedních etnik.

Z důvodů jisté kontroverznosti pojmu pohanství bývá někdy užíváno pojmu slovanské (archaické, předkřesťanské) náboženství. Nepřesně je také někdy používán pojem slovanská mytologie, který však označuje pouze část slovanského duchovního systému.
 

Kontakt