Život v Islámu

20.04.2014 10:00
  Islám organizuje duchovní nebo morální život jedince tak, aby mu poskytl veškeré duchovní zázemí potřebné pro zbožnost a bohabojnost, pro klid a bezpečí. Islámský předpis pro duchovní život člověka zaručuje, je-li...
20.04.2014 08:04
Existuje mnoho definic a popisů rodiny. Pro naše účely přijmeme následující zjednodušenou definici. Rodina je lidská společenská skupina, jejíž členové jsou svázáni pokrevními anebo příbuzenskými pouty. Rodinné pouto...
19.04.2014 10:07
Postavení ženy v islámu nepředstavuje žádný problém. Postoj Koránu a prvních muslimů dosvědčuje, že žena je přinejmenším stejně tak životně důležitá jako muž a že není horší než muž, ani že nepatří k nějakému nižšímu...
19.04.2014 10:06
Jedním z nejvíce překrucovaných islámských pojmů je skutečný význam manželství v islámu. Domnívám se, že bude užitečné přidat k několika stručným komentářům, týkajícím se tohoto problému a uvedeným na předchozích stránkách,...
19.04.2014 10:05
Islám se zabývá osobním životem člověka, aby zajistil jeho duchovní a fyzickou čistotu, aby člověku poskytl zdravou výživu a ukázal mu, jak se správně oblékat, chovat, zdobit, sportovat atd. 1. Duchovní a fyzická...
Záznamy: 1 - 5 ze 11
1 | 2 | 3 >>

Islám

 

Islám je náboženství míru. Slovo Islám znamená doslovně:
1) mír
2) odevzdání
Slovo Islám v náboženském významu označuje úplné odevzdání se do vůle Boží.

Islám poskytuje svým stoupencům úplný zákoník, který je podněcuje vzbuzovat v sobě ušlechtilost a dobro a zachovávat mír mezi lidstvem.

Proroci Islámu: Mohamed, který je pokládán většinou za jediného proroka Islámu, byl jen posledním prorokem této víry. Muslimové, stoupenci Islámu, věří ve všechny proroky světa, počítaje v to Abrahama, Mojžíše a Ježíše, poněvadž ti všichni zvěstovali vůli Boží za účelem vedení lidstva.

Korán: Písmo svaté muslimů je Korán. Muslimové věří zároveň v božský původ každé svaté knihy. Poněvadž ale dřívější zvěstování se nezachovala v původní podobě a bývala lidmi často chybně vykládána, byl prohlášen Korán, který uznává všechny dřívější seslané knihy, za poslední Knihu Boží, završující všechna předchozí poselství.

 

Články víry Islámu: 
 1. Víra v jediného Boha
 2. Víra v anděly
 3. Víra ve všechny seslané Knihy
 4. Víra v posly Boží
 5. Víra v soudný den
 6. Víra v osud, dobrý či špatný

Základní povinnosti muslimů: 

 1. Víra v jedinost Boží a božské poslání Mohameda
 2. Modlitba
 3. Půst
 4. Udílení almužny
 5. Pouť do Mekky

 

Kontakt