Korán

Korán (arabsky قرآن qur'ān, dříve přepisováno také Alkoran, orientalista Felix Tauer psal i kur'án) je svatá kniha islámu, která podle muslimů obsahuje doslovné zjevení proroku Muhammadovi. Muslimové věří, že súry (kapitoly) koránu mu diktoval sám anděl Gabriel a že Korán je jediným nepozměněným Slovem Božím. Původní znění je uchováváno ve dvou údajně originálních přepisech, které se nyní nacházejí v Taškentu a v muzeu Topkapi v Istanbulu. Minimálně pět exemplářů bylo zasláno do Mediny, Mekky, Kúfy, Basry a do Damašku. Korán je základem islámského vyznání. Jakožto „svatá kniha islámu“ bývá srovnáván s křesťanskou biblí. Ačkoliv se toto srovnání nabízí, od bible se korán jasně odlišuje formou i obsahem.

Jméno korán je nejčastěji odvozováno od قرأ qara'a číst, recitovat, přednášet, pak by قرآن znamenalo asi „určeno ke čtení“, „určeno k recitaci“; „určeno k přímému přednášení posluchačům“ někdy také od قرن qarana spojovat, pak by to znamenalo „spojené“ nebo „spojení“, totiž spojení všech Božích zjevení.

 

Korán

08.11.2015 07:55
Muslimové věří, že korán obsahuje doslovně zaznamenané zjevení, jehož se Muhammadovi dostalo...
07.11.2015 13:53
Korán je svatá kniha islámu, která podle muslimů obsahuje doslovné zjevení Mohamedovi. Mohamed...
31.10.2015 09:53
  Jazyk a forma koránu jsou velice rozmanité. Jednoduše můžeme říci, že lze sledovat vývoj od...
11.07.2015 09:55
  Muhammad považoval své proroctví za návrat k přirozenému monoteismu, který hlásali již před...
08.02.2015 13:54
Muslimové věří, že korán je slovem božím, věří, že existoval v určité podobě už před narozením...
21.12.2014 10:00
Vztah Muhammada k židům a křesťanům prošel poměrně dramatickým vývojem, jehož odrazem je korán. Ze...
29.11.2014 10:01
Jak bylo řečeno, islám je sjednocující v sobě veškeré aspekty života. Náboženství, etika a právo...
04.10.2014 09:52
  Korán v podstatě nemá žádnou pevnou strukturu, plynulý „příběh“. Spíše než o knihu v...
28.09.2014 09:54
  Ze súr prvního mekkánského období je možné cítit nadšení z přítomnosti Boží a jeho moci...
20.09.2014 09:58
Koránská eschatologie je zaměřena především na vypočítávání požitků ráje a utrpení v pekle. Verše...
Záznamy: 1 - 10 ze 12
1 | 2 >>

Kontakt