Církev adventistů sedmého dne

17.03.2013 13:51
Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo (2 Tim 3,16). 66 knih Starého a Nového zákona lidem poskytuje všechny informace o Božím plánu záchrany v Ježíši Kristu. Starý zákon předpovídá příchod Mesiáše a Nový zákon dosvědčuje jeho život....
10.03.2013 13:50
    Historie církve Církev adventistů sedmého dne vznikla a začala působit v 60. létech 19. století v Severní Americe. Do začátku 20. století se rozšířila ze Spojených států do zemí všech kontinentů, kde zakládala sbory věřících, školy a zdravotní instituce. Největší růst zaznamenala...
15.07.2012 07:47
  Napadlo vás někdy, co to je náboženství a kde má svůj počátek? Které je nejstarší? Proč je tolik forem náboženství? A který směr je ten správný? Proč vůbec lidé věří v Boha? To jsou otázky pro každého rozumně přemýšlejícího člověka. Možná si řeknete, že vás to nezajímá, ale každý ...
24.06.2012 07:46
  Bible říká, že Bůh dal  zákon – desatero, které bylo napsáno Božím prstem na kamenné desky a vloženo do truhly smlouvy. A druhý, Mojžíšův zákon ceremoniální, který byl uložen vedle truhly smlouvy. Právě ceremoniální zákon byl Ježíšovou smrtí zrušen, ale Boží desatero trvá a budeme podle...
27.05.2012 07:44
  Přečtěte si deset Božích přikázání, tak jak je dal Bůh na hoře Sinaj Mojžíšovi. Toto je pravé pořadí a znění desatera. Nikdo nemá právo tento zákon jakkoli měnit, žádný člověk, žádná církevní autorita ani tradice. Koho budeme poslouchat, Boha, našeho stvořitele nebo člověka, lidské...
27.05.2012 07:42
  1Jan 4,1 - Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Matouš 24,24-25 -  Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo...

Církev adventistů sedmého dne

 

Církev adventistů sedmého dne vznikla a začala působit v 60. létech 19. století v Severní Americe. Do začátku 20. století se rozšířila ze Spojených států do zemí všech kontinentů, kde zakládala sbory věřících, školy a zdravotní instituce. Největší růst zaznamenala po 2. světové válce v západních zemích i v zemích rozvojového světa. V roce 1996 působilo jejích téměř 13 tisíc kazatelů a misionářů společně s 9 miliony členů v 38 tisících sborech v 212 zemích všech kontinentů.

 

Kontakt