Křesťanství

04.04.2015 09:32
  Náboženské velikonoční tradice Kromě velmi podstatné návštěvy bohoslužeb během velikonočního tridua můžeme mezi náboženské tradice zařadit velikonoční...
22.03.2015 09:43
Velikonoce jsou tzv. pohyblivé svátky – nejsou určeny pevným datem jako např. Vánoce, ale měsíčními fázemi. Výpočet data Velikonoc je postup, kterým lze pro...
21.02.2015 20:24
  Doplněná verze přednášky z konference pořádané Českou společností pro katolickou teologii 20.–21. září 2012 na Katolické teologické fakultě UK v Praze a...
14.12.2014 20:30
Autor: Oto Mádr - Číslo: 2014/3 (Lexikon) Mravouka, I. díl, Základy (skripta), s. 73–97. Scan celého díla (části: Mravní hodnota, Mravní povinnost, Mravní...
09.11.2014 20:28
  Autor: Jolana Poláková - Číslo: 2014/2 (Punctum saliens) V křesťanském pojetí není smrt prohra, trauma, absurdita. Může to být definitivní vítězství nad...
29.10.2014 00:00
Teorie, podle níž vesmír vznikl velkým třeskem a člověk jako druh je výsledkem evoluce, jsou správné, ale nijak nevylučují existenci Boha. V projevu na půdě...
31.08.2014 20:25
  Předneseno na mezinárodním symposiu „Christliche Identität in Europa auf dem Prüfstand. Pastoraltheologische Begegnung: Horizonte und Optionen“, které...
29.06.2014 11:12
Silou krále je láska k právu Když král Šalomoun po svém otci dosedne na trůn, Bůh jej chválí, že žádal o „rozumnost při soudním jednání“. Ano, tak je to tam...
08.06.2014 11:07
Na obrovském dějinném zlomu, který přinesla reformace, je možná nejsilnějším motivem (zdánlivá) nejistota, do které člověka uvrhla. Doktor Martin Luther vědomě...
08.06.2014 11:02
Když se s odstupem podíváme na onen čas před Velkou válkou, hranice pokroku a zpátečnictví, akce a reakce, se jeví jasná – jako se z dálky jeví jasné všechno....
Záznamy: 11 - 20 ze 27
<< 1 | 2 | 3 >>

Překlady Bible ke stažení:

Bible Kralická (pdf - 11 MB)

Bible ekumnická (pdf - 11 MB)

Bible  21. století (pdf - 11 MB)

 

Studijní texty ke stažení:

> Oto Mádr - Mravouka (pdf - 161 MB)

Oto Mádr - Slovo o této době (pdf - 95 MB)

Křesťanství

 

Křesťanství je monoteistické, univerzální, historické (založené) a misijní náboženství, které je soustředěno kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa, Božího syna, který se v Kristu zjevil. Křesťanství vzniklo z židovství na území Palestiny, kde Ježíš působil. Toto působení a počátky křesťanství zachycuje Nový zákon, mladší část Bible.

Příslušnost ke křesťanství není dána původem nebo narozením, nýbrž křtem a osobním přijetím určitého vyznání víry (nauky) a životní praxe. Všichni křesťané věří v jednoho Boha, vyznávají Ježíše Krista jako Spasitele a Božího syna, uznávají křest a další svátosti, věří v možnost odpuštění hříchů a spásy a očekávají druhý příchod Kristův. Křesťané chápou život a smrt Ježíše Krista jako Boží čin, který člověka zachraňuje z duchovní smrti, přináší mu odpuštění a smíření s Bohem. Křesťané věří, že Ježíš zemřel na kříži, třetího dne byl vzkříšen, 40 dní se ukazoval některým ze svých stoupenců a poté i se svým tělem vstoupil na nebe. Následně byl, podle Bible a víry křesťanů, jeho učedníkům o letnicích seslán Duch svatý, který ve světě nadále působí. Křesťané očekávají druhý příchod Ježíše Krista jako soudce světa na konci dějin.

Kristovi následovníci v čele s apoštoly tvořili prvotní církev. Původní jednotné křesťanské uskupení se postupem času rozdělilo do několika větví, které se dnes zpravidla označují jako církve. Většina křesťanů patří k jedné ze tří hlavních skupin církví: ke katolické církvi, pravoslavné církvi, nebo k některé z církví vzešlých z protestantské reformace. Jednotlivé církve však různě chápou samy sebe a svůj vztah k ostatním. O sbližování křesťanských církví se snaží ekumenismus.

Jako celek je křesťanství nejrozšířenějším světovým náboženstvím s více než 2 miliardami věřících.

 

Kontakt