Upanišady

01.08.2015 12:31
Upanišady tvoří závěrečnou část véd, a proto se nazývají véda-anta, čili konec véd, označení, které udává, že obsahují esenci védského učení. Jsou základem, na němž spočívá většina pozdějších filosofií a náboženství indických. „Není žádná důležitá forma hindského myšlení, včetně heterodoxního...
19.07.2015 12:34
Vznik začátků indické filozofie z ritualistického náboženství véd byl pomalým procesem. Obřadnictví bylo nejsilnějším prostředkem celé společnosti pro zajištění přízně bohů a naplňování vlastních přání. Účinnost takto prováděných obřadů se potom lehce přenesla na všechny základní činnosti...
18.07.2015 12:43
Úvod k upanišadu Text Amrtabindu upanišadu se někdy objevuje pod hlavičkou Brahmabindu upanišad – např. Ramamaya Tarkaratna edition (Bibliotheca Indica, The Atharvana-Upanishads, Calcutta, Ganesha Press) nebo v překladu 60-ti upanišadů od Deussena. U velkého komentátora upanišadů Śankaránandy nebo...
18.07.2015 12:33
Úvod k upanišadu Text Amrtabindu upanišadu se někdy objevuje pod hlavičkou Brahmabindu upanišad – např. Ramamaya Tarkaratna edition (Bibliotheca Indica, The Atharvana-Upanishads, Calcutta, Ganesha Press) nebo v překladu 60-ti upanišadů od Deussena. U velkého komentátora upanišadů Śankaránandy nebo...
12.07.2015 12:42
Úvod k Íśá upanišadu Íśá (resp. Íśa) upanišad patří mezi velmi staré upanišady (6.-5. stol. před n.l.), nikoliv však mezi vůbec nejstarší. Přesto v četných překladech základních upanišadů často zaujímá první místo, a to proto, že mistrovsky nechává nahlédnout do „duchovní dílny“ nejranější fáze...
12.07.2015 12:35
Úvod k Íśá upanišadu Íśá (resp. Íśa) upanišad patří mezi velmi staré upanišady (6.-5. stol. před n.l.), nikoliv však mezi vůbec nejstarší. Přesto v četných překladech základních upanišadů často zaujímá první místo, a to proto, že mistrovsky nechává nahlédnout do „duchovní dílny“ nejranější fáze...
11.07.2015 12:55
Z povahy absolutního brahmana je zřejmé, že upanišady jsou nespokojeny s materialistickými a vitalistickými teoriemi evolučními. Z hmoty se nemůže vyvinout život bez vědomí, pokud by je neměla potenciálně ve své přirozenosti. Ani sebevětší množství nárazů z vnějšího okolí nemůže vynutit život z...
04.07.2015 12:36
Nejstarší upanišady pocházejí z doby 8.-3. stol. před n.l., z nichž některé (předbuddhistické) mohl studovat i sám Buddha, než odešel do bezdomoví hledat vykoupení. Datování nejstarších upanišadů je v současnosti již všeobecně akceptované, velkým problémem je ale přesněji určit ty...
Záznamy: 1 - 8 ze 8

Upanišady

 

Upanišady (v dévanágarí उपनिषद्) jsou staroindická literární díla nábožensko-filosofického charakteru a představují součást hinduistické kulturní tradice. Představují vrchol védské filosofie. Moderní učenci je datují do let 800 až 400 př. n. l. Z původních 1130 upanišad  se do současnosti dochovalo přes 220, z nichž 108 uvádí Muktikópanišad a všeobecně je do různých jazyků, včetně češtiny  přeloženo ze sanskrtu 13 nejznámějších: Brhadáranjakópanišad, Čhándógjópanišad, Aita­ré­jópanišad, Taittiríjópanišad, Kaušítakjupanišad, Išópanišad, Kathópanišad, Kénópanišad, Mundakópanišad, Prašnópanišad, Mándúkjópanišad, Švétášvatarópanišad, Maitrájaníjópanišad.

Hlavním te­matem upanišad je spojení sama sebe (átma) s nejvyšším kosmickým principem (brahma) jak cestou meditace tak cestou skutků. Vy­kládají tajemný význam védských hymnů, jejichž symbolismus je nezasvěcenému čtenáři zcela nepochopi­telný. Upanišady nejsou klasickou náboženskou literaturou. Nehledají dogma, ale otevírají poměrně široký prostor pro zkušenosti s átma postupně ztotožňovaným se Šivou a Savitarem ve Švétášvatara upanišadě nebo Višnuem v Mahánárájana upanišadě Táittiríja áranjaky. Bez zkušenosti s átma představuje studium upanišad jen spekulace, do nichž za Buddhovy doby učitelé védských filozofií upadli.

 

Kontakt