O náboženství obecně

15.06.2014 12:25
Tibetský dalajlama je jedním z nejuznávanějších vůdčích osobností dneška. Kamkoliv přijede, tam překonává náboženské, národnostní i politické bariéry a získává si srdce lidí. Má upřímnou starost o všechny...
17.05.2014 08:45
Poprosil jsem Hospodina, aby chránil mé srdce a mou hlavu, aby mne to nezkazilo, popisuje Tomáš Halík jedny z prvních pocitů, které měl, když se dozvěděl, že získal Templetonovu cenu. Ta je významem srovnávaná s Nobelovými...
20.04.2014 18:58
  Mgr. Jana Baudišová   I.Sektologie Pojem sekta bývá vysvětlován jako skupina osob uvnitř některého náboženského nebo filosofického směru spojených navzájem tím, že uznávají tutéž nauku. Slovo sekta pochází...
20.04.2014 11:41
Různá náboženství v širokém slova smyslu provázela všechna známá lidská společenství, a to už od velmi dávných dob: za první nepochybné známky člověka se často pokládají symbolické projevy, například pohřby nebo malby....
20.04.2014 11:36
Není známa definice náboženství, na níž by se širší vědecká komunita shodla. Náboženství v moderním smyslu je totiž velmi abstraktní pojem, k němuž se dospěje až na základě srovnávání. Na náboženství je možné nahlížet z...
13.04.2014 11:39
Moderní evropský pojem náboženství (lat. religio) nemá ekvivalent v řečtině, v hebrejštině ani v dalších jazycích a při překladech se musí nahrazovat pojmy pro zbožnost, kult, povinnost, zákon nebo učení. České slovo...
13.04.2014 11:35
Státem podporované náboženské kulty jde nalézt již ve státech Starověkého Blízkého východu. Podobně jako místní starověké kulty se také univerzální světová náboženství, jako buddhismus, křesťanství nebo islám stávají...
12.04.2014 11:44
Světové názory v náboženství je možno dělit na dualismus jako základ teismu, na monismus jako základ ateismu, popř. panteismu. Pokud věřící věří pouze v jednoho boha, jedná se o monoteismus, pokud ve více, jedná se o...
Záznamy: 11 - 18 ze 18
<< 1 | 2

Náboženství

 

Náboženství je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní zkušenosti.

 

Každé náboženství má společné rituály nebo bohoslužby, určité představy o světě a místě člověka v něm a většina náboženství vyžaduje i určitou morálku. Většina náboženství se chápe jako vztah k osobnímu Bohu nebo božstvům, na nichž člověk závisí a k nimž se obrací s díkem a s prosbou o ochranu. Výkon bohoslužebných obřadů je často vázán na určitá posvátná místa (obětiště, chrámy) a časy (svátky), svěřen zvláště vybraným nebo pověřeným osobám, kněžím, a některá náboženství se společensky organizují jako církve. V židovsko-křesťanském prostředí se náboženství často ztotožňuje s (náboženskou) vírou, tj. s očekáváním a nadějí do budoucnosti.

 

Srovnávacím studiem náboženství se zabývá religionistika, přesnější vypracování určitého náboženského učení zevnitř je úkolem teologie. Náboženství je ovšem už od starověku také předmětem kritiky.

 

Kontakt