Války ve svatých knihách

29.03.2014 11:37
Většinu válek skutečně způsobují náboženství. Celá staletí touží lidé násilím ostatní přesvědčit, že právě jejich náboženství je to nejlepší. Křížáci bojují proti muslimům, muslimové proti hinduistům, hinduisté proti křesťanům, protestanté proti katolíkům. Všichni se domnívají, že to po nich...
16.03.2014 11:36
Nikoho neudivuje, že Bible obsahuje také násilí. Kdybychom to nepřipustili, nebrali bychom vážně skutečnost. Přesto se biblický Bůh jeví nám křesťanům jako Bůh lásky, nenásilí. Naše úvahy tedy mohou vést až k přezkoumání našeho obrazu o Bohu. V Bibli najdeme texty, které hovoří o násilí pozitivně,...
24.03.2013 11:45
„Zabít lidskou bytost pokládají za brutální čin; válka je proto v jejich očích cosi nepochopitelného a odporného, cosi, pro co ve svém jazyce žádný výraz nemají.“ VÝROK NORSKÉHO BADATELE FRIDTJOFA NANSENA, KTERÝ V ROCE 1888 PRONESL O GRÓNSKÝCH ESKYMÁCÍCH KDO by nechtěl žít ve společnosti, ve...
Záznamy: 1 - 3 ze 3

Kontakt