Působení člověka

30.11.2019 13:07
  Zdálo by se, že je půda nevyčerpatelná. Kráčíme po ní, jsou jí plná pole, trávníky a louky. Žijeme na půdě a z půdy, ale jen zřídkakdy jí věnujeme pozornost. Když zasedneme k jídlu, kdo z nás pomyslí na půdu, v níž naše jídlo – alespoň jeho většina – vyrostlo? Vydali jsme nový Atlas půdy. Ke...
14.09.2019 13:08
  Mizející pralesy a nárůst velkoplantážních monokultur. Příčina jediná. Lukrativní byznys s nejpopulárnějším rostlinným olejem na svět - palmovým olejem. Negativně je ovlivněno životní prostředí a klima. Palmový olej je v Evropě nejběžněji používaným rostlinným tukem. Najdeme ho téměř v 50 %...
22.06.2019 13:09
  Současný intenzivní způsob produkce potravin založený na ekonomickém růstu, maximalizaci zisků a pěstování standardizovaných plodin na obrovských plochách není do budoucna udržitelný. Takový způsob hospodaření vyžaduje stále více vnějších vstupů, jako jsou fosilních paliva a chemické látky k...
22.10.2017 11:40
  Až 49 nových přehrad chce brazilská vláda postavit v povodí Amazonky. Povodí řeky Tapajós by se za podpory Číny mělo proměnit v obří koridor pro přepravu obilí a sóje z odlesněných ploch státu Mato Grosso, napsal deník The Guardian. V cestě industrializace nedotčené části Brazílie stojí...
16.04.2016 15:57
  V Amazonii má v následujících letech vyrůst 250 vodních přehrad. Ochránci přírody varují, že nekontrolovaná výstavba tvrdě dopadne na zdejší křehká vodní společenstva i život domorodých obyvatel. Plánovanou výstavbu by mohla zastavit spolupráce zemí z povodí Amazonky. To je však vysoce...
25.01.2016 22:45
  Požáry, které každoročně devastují prales v Indonésii, jsou podle odborníků „zločiny proti lidstvu“. Jedná se o důsledek takzvaného žďáření, tedy vypalování pralesů za účelem získání zemědělské plochy vhodné pěstování palem a získávání palmového oleje. Ale také o daň za bezohlednou těžbu...
17.01.2016 08:05
  Deštné pralesy jsou ohroženy zejména agresivním, trvale neudržitelným zemědělstvím a těžbou dřeva. V důsledku populační exploze také čím dál častěji dochází k rozrůstání měst na úkor zalesněných oblastí. Tropické deštné pralesy pokrývají asi 10 milionů kilometrů čtverečních a hrají...
22.11.2015 08:16
  Voda Je běžným a příjemným rituálem dát si ranní sprchu, aby člověk vyrazil svěží do nového dne. Pět minut si postojíte pod příjemným proudem teplé vody. Za tu dobu kolem vás proteče 60 až 80 litrů pitné vody. Dál je potřeba si vyčistit zuby. Proč vypínat vodu, když to zabere jen chvilku? Za...
21.11.2015 08:07
  Tropické deštné lesy se nacházejí kolem rovníku, kde jsou dny i noci dlouhé 12 hodin a kde se průměrná denní teplota pohybuje mezi 20 a 25˚C pouze s malými odchylkami. Sezóny jsou tu neznatelné a jak už název napovídá, spadne tu během celého roku velké množství srážek. Dominantní...
08.11.2015 08:17
  Odpady Když už se ráno vypravíte z domova a nezapomenete s sebou vzít páchnoucí odpadky, vyhodíte je do obyčejné popelnice při cestě, nebo si popojdete až k barevným kontejnerům na tříděný odpad? Mnoho lidí ve spěchu volí rychlejší, jednodušší variantu. Plasty či papír, které se...
Záznamy: 1 - 10 ze 14
1 | 2 >>

Jedy v prostředí

Sedm způsobů, jak ničíme životní prostředí


Každý den děláme věci, kterými přispíváme ke zhoršování životního prostředí. Kde se dopouštíme největších chyb? 

Potřeby naší velké a často přespříliš konzumní společnosti jsou obrovské. Mnoho lidí považuje za neodmyslitelný standard i věci a služby, které ke spokojenému životu vlastně nepotřebujeme. To vše se logicky odráží na stavu přírody kolem nás. Je pravda, že vliv jednoho obyčejného člověka není velký – ovšem vliv lidské populace, která se právě z těchto obyčejných lidí skládá, je v porovnání s jinými organismy nedozírný. Každý z nás by si proto měl své chování uvědomovat a snažit se životní prostředí zatěžovat co nejméně. Jakými způsoby člověk přírodu ničí, stručně nastíníme níže.

Negativní vlivy člověka lze rámcově rozdělit do tří skupin. Každou skupinu tvoří velké množství jednotlivých bodů, které dohromady skládají komplexní mozaiku.

  • První, zcela stěžejní skupinou je nešetrné a neefektivní zacházení se zdroji.
  • Druhou skupinou negativních vlivů je likvidace výrobků a odpadů, které vznikly lidskou činností.
  • Třetí skupinu představují druhotné dopady problémů z prvních dvou kategorií. Jedná se často o problémy globálnějšího rázu, ale i ty mají úzkou vazbu na chování jednotlivců.

 

Oblasti politiky

 Čistá energie 

Příležitosti k využití alternativních, čistších zdrojů energie

Udržitelný průmysl

Způsoby, jak zajistit udržitelnější výrobní cykly, které budou šetrnější k životnímu prostředí

Výstavba a renovace

Potřeba ekologičtějšího stavebního odvětví

Udržitelná mobilita

Prosazování udržitelnějších způsobů dopravy

Biodiversity

Opatření na ochranu našeho křehkého ekosystému

Od zemědělce ke spotřebiteli

Způsoby, jak zajistit udržitelnější potravinový řetězec

Odstranění znečištění

Opatření k rychlému a účinnému snížení úrovně znečištění

 

Kontakt