Gelugpa

15.06.2014 12:38
K tomu, aby se jedinec věnoval buddhismu dokonale, nestačí pouze povrchní změny, jako je např. klášterní život nebo recitování svatých textů. Zda by se tyto činnosti měly samy o sobě nazývat náboženskými nebo ne, zůstává otevřenou otázkou; vždyť náboženství by se mělo uskutečňovat v mysli. Má-li...
01.06.2014 12:37
Buddhistická učení jsou právě tak nesmírně hluboká jako rozmanitá. Někteří lidé říkají, že buddhismus není ani tak náboženství, jako spíš věda ducha, a jiní zase, že buddhisté jsou ateisti. V každém případě je buddhismus racionální, hluboký a promyšlený přístup k lidskému životu, který nezdůrazňuje...
01.06.2014 10:48
Článek je převzat z Handbook of Tibetan Culture, A Guide to Tibetan Centres and Resources throughout the World, Rupa, Calcutta, 1995 Tradice Gelug se rozvinula jako plně nezávislá škola tibetského buddhismu koncem 14. století. Její zakladatel, velký tibetský světec a filozof Congkhapa (1357-1419),...

Gelugpa

 

Ve 14. století působí v Tibetu dva další významní učitelé. Oba z nich významně ovlivnili další vývoj svých linií přenosu. První z nich – mistr Longčhenpa – patří do tradice Ňingmapa. Jeho velkým přínosem se stal nový výklad učení dzogčhenu, kde spojil tradici mistra Padmasambhavy s dalším pojetím dzogčhenu pocházejícího od mistra Vimalamitry. Proslul rovněž jako velký učenec, páteř jeho díla tvoří spisy označované jako „Sedm pokladnic" (tib. Dzö-dün).
Longčenpovým současníkem byla další velká osobnost tibetského buddhismu – mistr Congkhapa. Stal se zakladatelem poslední ze čtyř hlavních škol tibetského buddhismu – školy Gelugpa (tib., dosl.: „škola ctnostného chování"). Proslul svou neobyčejnou učeností; ve svých dílech mimo jiné zdůrazňuje studium „pěti vědních oborů" (gramatiky, umění a matematiky, medicíny, logiky a filosofie). V jeho pojetí filosofie hraje klíčovou roli zejména učení mádhjamaky – nauka o „střední cestě".
Jak již bylo zmíněno výše, opírá se škola Gelugpa zejména o učení tradice Kadampa. I zde je proto kladen velký důraz na rozvíjení osvícené mysli – bódhičitty umožňující zakusit vhled do pravé podstaty všech jevů.
Důležitá role je rovněž přisuzována dodržování mnišských pravidel (vinájí) a dokonalé znalosti buddhistických textů, a to jak jejich přesného znění, tak i všech úrovní významu. Z tohoto základu se pak odvíjí správná meditační praxe.
Nejvyšší představitel školy Gelugpa je na Západě označován jako dalajlama (mong.-tib., dosl.: „učitel [jehož moudrost je jako] oceán"). Tento čestný titul udělil třetímu představenému školy Gelugpa mongolský kníže Altan-chan. Počínaje 17. stoletím se dalajlamové stávají rovněž politickými představiteli země.

 

Gelugpa - texty

V této rubrice nejsou žádné články.

Gelugpa - meditace a praxe

Záznamy: 1 - 8 ze 8

Kontakt