Buddhismus Karma Kagjü

18.08.2012 09:30
Karol Sleczek   Březen 1998 Je spousta zajímavých věcí, které může člověk dělat, a jestliže se chce dozvědět něco o své mysli, je to něco, co...
11.08.2012 09:19
Gerd Boll V našem životě to není jenom utrpení stáří, nemoci a smrti, co nám připravuje problémy. Jako vady na kráse našeho života prožíváme malé či...
20.05.2012 11:33
Khenpo Čhödag rinpočhe Khenpo Čhödag rinpočhe studoval pod přímým vedením 16. Gjalwy Karmapy. Deset let vyučoval jako jeden z hlavních učitelů na...
15.04.2012 11:31
Manfred Seegers Přehled buddhistických vozidel Ačkoli Buddha Šákjamuni chodil po většinu svého života pěšky a jen občas překonával větší vzdálenosti...
14.04.2012 11:30
Když Buddha před 2 500 lety manifestoval osvícení a skrze ně ukázal, že je možné se plně osvobodit od každé nevědomosti, předal do rukou všech svých...
10.09.2011 09:27
Walli Sandnerová   Interview s Walli Sandnerovou   Walli Sandnerová se setkala s buddhismem Kagjü v 70. letech, když uviděla diapozitivy s...
18.09.2010 12:29
Šangpa rinpočhe Poté, co Buddha Šákjamuni dosáhl osvícení, předával veřejná i individuální učení, celkem 84 000 košů nauk, dokud se neodebral do...
04.09.2010 07:58
Džamgön Kongthul rinpočhe   Buddhistické učení je možné rozdělit na stezku súter a stezku tanter, přičemž výchozím bodem stezky súter jsou...
26.06.2010 09:14
Z přednášky Šamara Rinpočheho ve Washington DC, z roku 2004   Dnes vám odevzdám nauky o podstatě mysli, které budou užitečné pro...
17.04.2010 12:26
Škola Kagjupa je známá především svým důrazem na meditační praxi. Vznikla díky indickému mistru Tilopovi a rozšířila se v celých Himalájích včetně...
20.02.2010 11:50
  Ole Nydahl   O partnerských vztazích V jednom článku s titulem “Buddhismus v Rusku” byl uveřejněn tvůj výklad o lásce a partnerství....
19.09.2009 09:38
Topga Julgjal rinpočhe   Linie Kagjü, která se někdy uvádí pod názvem "Ústní linie" Tibetu, se objevila zároveň s velkým jogínem Tilopou, který...
13.09.2009 08:04
Džigme rinpočhe   Výňatek z přednášky ve španělské Benalmádeně, říjen 2003   Lidé si většinou říkají, že to musí být skvělé být v...
22.02.2009 12:09
  Gerd Boll   Když se začneme zabývat buddhismem, brzy nás napadne, že již způsob, jakým buddhismus zachází s emocemi, je již na úrovni...
20.09.2008 08:05
Džigme rinpočhe     Džigme rinpočhe se narodil v rodině 16. Karmapy a je bratrem Šamara rinpočheho. Od Karmapy, který ho během své první...
12.04.2008 12:49
Z přednášky Šamara Rinpočheho ve Washington DC, z roku 2004   Dnes vám odevzdám nauky o podstatě mysli, které budou užitečné...
20.05.2007 12:06
  Khenpo Čhödag Thenpel rinpočhe   Madhjámaka (tib. u ma) je považována za nejvyšší z buddhistických nauk čtyř hlavních škol. Učení...
15.04.2007 12:05
  Detlev Göbel   Začít s pravidelnou meditační praxí znamená změnit navyklý režim dne. Udělat sem tam během všedního dne krátkou meditaci...
14.04.2007 11:51
  Lama Ole Nydahl   Když lidé hovoří o bardu, mají obvykle na mysli dobu po smrti. Tento termín má však mnohem širší význam. Vztahuje se k...
16.09.2006 08:03
Džigme rinpočhe   Interview s Džigme rinpočhem, KIBI, 20. března 1994   Co vás přesvědčilo o tom, že ten chlapec je skutečnou inkarnací 16....
Záznamy: 21 - 40 ze 45
<< 1 | 2 | 3 >>

Karma Kagjü

 

Na začátku 11. století se proslulý tibetský jógin Marpa (nazývaný také locáwa, „Překladatel") vydává na pouť do Indie, kterou za svůj život zopakuje ještě dvakrát. Přináší odtud učení mahásiddhy Náropy a jeho učitele Tilopy. Tato nauka, jejíž základ tvoří realizace stavu mahámudry („velké pečeti"), se spolu s meditačními technikami známými jako šest jóg Náropových stává nejhlubším učením školy nesoucí označení Kagjüpa (tib., dosl.: „ústní tradice"). Do této linie předávání nauky patří rovněž Marpův žák – jógin, asketa a také básník Milaräpa – známý velikou oddaností a láskou ke svému učiteli. Milaräpův žák Gampopa proslul svou dokonalou znalostí Nauky, za jeho života se formuje samostatná škola se jménem Dagpo-kagjü, po jeho smrti se z ní postupně vyvíjejí čtyři další „podškoly" náležející k linii Kagjü. Na Západě se nejznámější z nich stala škola Karma-kagjü odvíjející svůj původ od prvního karmapy Düsum Khjenpy. Učení Karma-kagjü proto velmi úzce souvisí s linií karmapů, bytostí považovaných, podobně jako linie dalajlamů, za živoucí emanace bódhisattvy Avalókitéšvary (tib. Čänräzig). Existence takové linie tulků-převtělenců byla předpovězena Buddhou Šákjamunim a rovněž mistrem Padmasambhavou.

 

Buddha předal učení třem různým typům lidí. Těm, kteří se chtěli vyhnout utrpení, předal učení o příčině a následku (Malá cesta, sanskrt. hínajána). Ti, kdo chtěli učinit více pro druhé, obdrželi učení o soucitu a moudrosti (Velká cesta, skt. mahájána). Lidi, kteří měli silnou důvěru ve svou vlastní buddhovskou podstatu, učil Diamantovou cestu (skt. vadžrajána).
Při tom se buď manifestoval ve formách podobných hologramům nebo žákům svůj osvícený vhled do podstaty mysli zprostředkoval pomocí nauk Velké pečeti (skt. mahámudra). Diamantová cesta nás učí prožívat svět bohatým a sebeosvobozujícím pohledem. Její cvičení probouzí hluboké vnitřní bohatství, vede ke spontánnímu stavu bez jakéhokoli předstírání. Rozvíjí neohroženost stejně jako každou jinou osvícenou vlastnost mysli.

Od roku 1972 založil lama Ole Nydahl na přání 16. Karmapy přes 300 buddhistických center linie Karma Kagjü po celém světě, většinu z nich v Evropě. Například v Německu, Rakousku a Švýcarsku funguje přes 70 skupin, také v Polsku a Dánsku je buddhismus uznávaným duchovním směrem.
Od roku 1994 se rozvíjí také v Čechách a poslední dobou i na Slovensku.Všechna meditační centra jsou založena na přátelství a idealismu jejich členů. Z Evropy pochází také 30 žáků, kteří na přání lamy Oleho vyučují Diamantovou cestu ve světě.
Pro západní svět je důležité, že všechna centra linie Karma Kagju na východ od Rýna předávají laický a jogínský způsob realizace podstaty mysli (buddhismus Diamantové cesty). Ten je založen především na rozvoji jasnosti a samostatnosti, jež jsou v dnešním světě tak důležité.
Obecně se dá říci, že Diamantová cesta stojí na třech základních pilířích. Těmi jsou prokazatelné vědomosti zbavené všech dogmat, meditace a metody, jak upevnit již dosažené roviny vědomí. To činí z Diamantové cesty nejúčinnější metodu buddhismu, jež je přístupná modernímu světu. Pomáhá rozvinout vlastní vnitřní bohatství pro dobro všech bytostí.

www.bdc.cz
 
   

Kontakt