Českobratrská církev evangelická

08.06.2014 10:45
  Křest vyjadřuje a stvrzuje spojení člověka s Kristem. Každému pokřtěnému osobně potvrzuje podíl na údělu Ježíše z Nazareta, který žil a zemřel...
08.06.2014 10:42
  Bible, jinak také Písmo (svaté), je běžný název souboru knih, které křesťané pokládají za základní a normativní svědectví o Bohu. Termín...
07.06.2014 10:46
  Svátost večeře Páně je společně se zvěstováním Božího slova hlavní součástí křesťanské bohoslužby. Slavíme při ní společenství se vzkříšeným...
07.06.2014 10:44
  Bohoslužba je příležitostí, k níž se lidé pravidelně shromažďují na jednom místě, aby společně naslouchali zvěsti Božího slova, dali se jím...
01.06.2014 10:29
Českobratrská církev evangelická vznikla v roce 1918 sloučením dvou evangelických církví augsburského a helvetského vyznání. O tomto spojení...
Záznamy: 6 - 10 ze 10
<< 1 | 2

Církev evangelická

 

Společenství evangelických církví v Evropě neboli Leuenberské společenství církví je svazem 105 protestantských církví z Evropy a Jižní Ameriky (které mají kořeny v Evropě). Jsou v něm sdruženy církve luterské, kalvínské, unionované, metodistické, jakož i církve vzešlé z obrodných hnutí před světovou (druhou) reformací.

Církve na základě Leuenberské konkordie (dohody) z roku 1973 sdílejí kazatelnu a stůl Páně.

Jeho organizační struktura je poměrně volná; tvoří ji valné shromáždění, které se schází jednou za 6 let, třináctičlenný Výkonný výbor, tříčlenné Prezídium a sekretariát. Leuenberské společenství má v současnosti sídlo ve Vídni.

Členy Leuenberského společenství jsou v České republice následující církve:

  • CB – Církev bratrská
  • CČSH – Církev československá husitská
  • ČCE – Českobratrská církev evangelická
  • ECM – Evangelická církev metodistická
  • SCEAV – Slezská církev evangelická augsburského vyznání
Tyto církve se od roku 2000 scházejí v dvouletých intervalech na českých synodech Leuenberského společenství.

 

Církev evangelická - praxe a modlitby

Kontakt